Medierea este soluția modernă, foarte avantajoasă și rapidă pentru rezolvarea eficientă a conflictelor/litigiilor dintre două sau mai multe persoane.

Principalele avantaje ale alegerii medierii sunt:

1. Costuri financiare reduse în comparație cu instanțele de judecată. La mediator se plăteste doar onorariul dinainte stabilit și convenit împreună cu părțile, în funcție de complexitatea și natura litigiului. În instanță taxa de timbru, costurile cu onorariile avocaților, costurile expertizelor, costurile cu martorii ori materialul probator, se cumulează în sume foarte mari în comparatie cu costul unui onorariu pentru un Proces de Mediere. Dacă un onorariu pentru un întreg proces de mediere incepe de la 350 de lei pentru fiecare parte din conflict, un proces judiciar costa minim cateva mii de lei.

2. Timp de soluționare a litigiului/disputei redus substanțial. În cadrul procesului de Mediere, în funcție de complexitatea cauzei și disponibilitatea părților, rezolvarea conflictului poate avea loc încă de la prima sedintă de mediere. În cauzele mai complexe, în funcție și de disponibilitatea părților, rezolvarea conflictului/litigiului poate avea loc în urma mai multor sedințe stabilite în cursul mai multor săptămâni. Prin comparație, un proces judiciar dureaza ani buni de zile, incluzând căile de atac.

3. Procedură simplă, informala, privata, comodă și flexibilă. Procedura medierii este o procedură comodă, părțile dispun de conținutul procesului – discutiile despre conflict si soluții, mediatorul de cadrul procedural. În cadrul medierii părțile aleg “termenul” de comun acord cu mediatorul stabilind data, ora și locul unde se va desfasura medierea (de regulă la biroul mediatorului, iar prin excepție și în alte locații dacă mediatorul și părțile din conflict convin astfel).

4. Lipsa oricărui cost/stres emoțional privind procesul și finalul acestuia. În instanță părțile așteaptă ani de zile pentru o soluție, având nesiguranța că le va fi in favoarea lor, chiar daca consideră și probează că au dreptate; în toți acești ani își consumă energie și ajung la o stare de stres emotional privitor la procesul judiciar în derulare. În procesul de mediere fiecare parte este liberă sa accepte dialogul, să propună o soluție, să analizeze soluția sa și soluțiile oferite de cealalta parte, ca împreună să găsească soluția cea mai benefică pentru ambele. Părțile împreună decid și ambele câștigă.

5. Medierea are ca rezultat o soluție de tip WIN WIN, câștig-câștig. În mediere fiecare parte câștigă pentru că soluția – intelegerea lor va fi acceptată de toate părțile doar daca va fi mulțumitoare, altfel nu va fi agreată de una din ele. Fiecare parte este libera să decidă dacă o anumită soluție este potrivită, o mulțumeste, îi satisface interesle in cauză.

6. Scutiri la plata taxei de timbru pentru consfintirea Acordului de Mediere, și reduceri de 50% în ceea ce privește taxa de timbru pentru consfințirea/incuviintarea Acordului de Mediere de către instanță (emiterea unei Hotărâri de Expedient, în procedură nelitigioasă, în camera de consiliu). a. Când conflictul a fost mediat fără a exista un proces judiciar în curs(mediere extrajudiciară), pentru cererea de consfințire/încuviintare a Acordului de mediere se va plăti o taxă de timbru judiciar de doar 20 de lei. Atunci când prin Acordul de mediere se realizează un transfer de proprietate ori a altui drept real(vanzare-cumparare, donatie, schimb, compensatie, etc ce privesc bunuri imobile), ori Acordul de Mediere priveste un partaj/împărțire/ieșire din indiviziune, la această taxă fixă de 20 de lei se adaugă 50% din valoarea taxei de timbru judiciar care ar fi fost platită în cazul în care conflictul se soluționa printr-un proces judiciar. b. În cazul consfințirii/încuviințării Acordurilor de mediere ce privesc litigiile de pe rolul instanțelor de judecată, taxele de timbru se returnează părtilor din orice litigiu(familial, comercial, de munca, etc), cu excepția Acordurilor de mediere ce privesc transferul drepturilor de proprietate, constituirea de drepturi reale imobiliare, cauze și partaje succesorale.

7. Puterea actului/contractului încheiat la mediator Acordul de Mediere are puterea unei convenții, unui contract, mai precis între părți acordul de mediere are putere de lege, și este viabil, valid și valabil, producând efecte juridice (obligând părțile la respectarea obligațiilor asumate) încă de la semnarea lui. Acordul se poate prezenta la notarul public sau la instanța de judecată pentru a putea fi investit cu putere executorie. În litigiile succesorale și cele care privesc transferul dreptului de proprietate imobiliară Acordul de Mediere se autentifică la notar ori se consfințește de către instanța competentă, sub sancțiunea nulității absolute.

8. Avantajul Confidențialității Procesului (Acesta este și un principiu fundamental al medierii). Intreaga procedura de MEDIERE se desfășoară în baza confidențialității informațiilor și procedurii, acesta fiind un avantaj extraordinar pentru persoanele implicate în cele mai diverse litigii. Avem în vedere, mai ales dar nu numai, relațiile de familie, de muncă, relațiile de afaceri. Toate acestea, daca ajung să fie soluționate la Mediator vor fi confidențiale. Toate discuțiile care au loc la mediator, în toate fazele procesului de mediere, stau sub egida confidențialității. Toate ședințele de mediere vor avea loc intr-un cadru neutru și confidențial. Este un avantaj pentru fiecare parte, comparându-l cu dezavantajul major al procesului judiciar unde sedintele sunt publice și oricine poate vedea și auzi partea și pretențiile sau reclamațiile acesteia fata de pârât, inclusiv reprezentanți ai mass-mediei.

9. Păstrarea relațiilor între părți, unde este posibil și se doreste. Medierea, prin însăși definiția ei este un dialog al părților, un dialog între părți, și între fiecare parte și mediator. Un dialog constructiv, focusat pe soluții, în care mediatorul asistă activ și facilitează părțile să ajungă la rezolvarea reciproc avantajoasă a conflictului. Odata ajuns la un acord în urma medierii, chiar și partial, asupra conflictului, părțile își îmbunătățesc relațiile avute anterior ivirii conflictului, depășind cu bine situația conflictuală.

10. Prevenirea altor conflicte între părți. Acest avantaj oferă părților posibilitatea ca, prin rezolvarea amiabilă a conflictului dintre ele, să prevină alte conflicte, să le anticipeze, ori sa prevină apariția altor cauze, motive de conflict. Angajamentul unei părți din conflict de a face sau a nu face ceva, poate fi cheia unor noi relații bune pentru viitor.

11. Decizia privind SOLUȚIA aparține exclusiv părților. Nici o persoană terță, nici mediatorul prezent, nici avocatul părții nu poate obliga o parte din mediere să agreeze/ să fie de acord cu o anumită solutie, și nici nu poate impune o anumită soluție părților. Părțile singure însuși decid, care este solutia cea mai eficientă și mai avantajoasă pentru fiecare, si tot ele decid daca soluțiile propuse și discutate le sunt favorabile ori nu.

12. Acordul de Mediere semnat de către părtile din conflict/litigiu devine viabil și produce efecte între părți încă de la semnarea lui. Acordul de Mediere semnat de către părți este viabil, valid și valabil de la data semnării lui. Orice drept sau obligație care se naște în temeiul lui este valabil/ă de la data semnării lui, fără vreo altă formalitate. Exceptie de la această prevedere fac Acordurile de mediere care au ca obiect transferuri de drepturi de proprietate sau alte drepturi reale și acordurile ce privesc cauze succesorale, acestea, sub sancțiunea nulității absolute, vor trebui supuse autentificării notariale ori consfințirii de către instanța competentă.

13. Medierea poate fi folosită în majoritatea litigiilor/conflictelor/disputelor. Printre acestea enumerăm litigii izvorâte din raporturi civile, raporturi comerciale, raporturi familiale, raporturi penale (se pot media pe latură civilă toate cazurile penale, iar pe latură penală doar cazurile penale în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală), conflictele de malpraxis, conflictele de asigurare, conflictele ce izvorăsc din raporturile de muncă, conflictele școlare. etc.

14. Rata mare de succes in medierea litigiilor. Conform statisticilor, peste 80% din cazurile care au fost mediate s-au soluționat în totalitate, părțile ajungând la un acord favorabil in câteva ședințe de mediere.