Conflictele si Litigiile ce pot fi mediate:

În domeniul familiei:

 • conflicte ce au ca obiect divorțul, continuarea sau desfacerea căsătoriei
 • conflicte ce au ca obiect custodia comună a copilului în urma divorțului sau separării părinților necăsătoriți
 • conflicte ce au ca obiect partajul bunurilor comune ale sotilor

În domeniul civil:

 • conflicte ce au ca obiect diverse creanțe/colectări de debite
 • conflicte ce au ca obiect nerespectarea diverselor contracte
 • conflicte ce au ca obiect dreptul de proprietate și drepturile reale accesorii
 • conflicte ce au ca obiect diverse bunuri
 • conflicte ce au ca obiect partaje succesorale
 • conflicte ce au ca obiect partaje bunuri comune

În domeniul raporturilor angajat/angajator:

 • conflicte ce au ca obiect contractul individual de muncă
 • conflicte ce au ca obiect neplata salariului
 • conflicte ce au ca obiect conditiile de muncă, schimbarea/renegocierea clauzelor contractuale
 • conflicte ce au ca obiect orice drept al angajatorului ori angajatului care se poate negocia de catre aceștia

În domeniul proprietății intelectuale:

 • conflicte ce au ca obiect despăgubiri în cazul încălcării drepturilor intelectuale

În domeniul penal:

 • conflicte ce au ca obiect infractiuni în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală
 • conflicte ce au ca obiect latura civila a oricarui proces penal, medierea constituind cauza atenuantă la individualizarea pedepsei

În domeniul financiar-bancar:

 • conflicte ce au ca obiect diverse creanțe, împrumuturi cu sau fara ipotecă/garanții

În domeniul asigurărilor auto:

 • conflicte ce au ca obiect recuperarea daunelor în caz de accident auto
 • conflicte ce au ca obiect plata daunelor victimelor accidentelor auto

În domeniul comercial:

 • conflicte ce au ca obiect contracte între profesioniști
 • conflicte ce au ca obiect credite/debite între persoane juridice, persoane fizice ori persoane juridice și fizice
 • conflicte ce au ca obiect calitatea produselor, garanții, standarde de livrare a mărfurilor, etc
 • conflicte ce au ca obiect protecția consumatorului

În domeniul malpraxis-ului:

 • conflicte ce au ca obiect malpraxisul din orice ramura de activitate

In domeniul administrativ:

 • conflicte ce au ca obiect contracte de prestări diverse servicii între Instituții/Autorități publice și persoane fizice ori juridice.

Poate fi mediat orice conflict în care părîțle au dreptul de a dispune -in mod liber și neîngrădit de vreo normă legală- de drepturile în dispută.

Persoanele fizice pot sta singure sau reprezentate (cu procură specială) în mediere. Persoanele juridice stau prin reprezentant cu puteri decizionale, ori prin delegat cu mandat special și putere de negociere-decizie. Autoritățile Administrative pot sta în procesul de mediere prin conducătorul lor ori prin delegat cu mandat special cu putere de negociere-decizie.

Am expus mai sus, succint, conflictele ce pot fi mediate, însă fiecare conflict are un conținut și o structură proprie și poate implica mai multe drepturi. Din acest motiv, contactarea mediatorului și o discutie cu acesta asupra conținutului conflictului, este necesară pentru a vedea dacă și în ce condiții respectivul conflict poate fi soluționat în cadrul unui proces de mediere.